להגיע לכנס מוכנים

המדרגה הבאה שלנו היא למעלה מהדעת