חדש! תרגיל מומלץ משיעור הקבלה היומי

בהמשך לשיעור החשוב מאוד שהיה לנו בנושא הכנס

רק זה יצליח

כולם מוזמנים

המלצות לפעולות בעשירייה כהכנה לכנס

הרישום באתר הכנס נפתח, צוות חברתי עולמי

הערבות