מה לצפות מהכנס?

אנו מזמינים את כולם להשתתף באופן פעיל בהכנות לקונגרס!

להגיע לכנס מוכנים

המדרגה הבאה שלנו היא למעלה מהדעת

למה כל שיעור קבלה יומי הוא כמו כנס?