מה לצפות מהכנס?

אנו מזמינים את כולם להשתתף באופן פעיל בהכנות לקונגרס!