תפילה

תתחילו לברר תפילה שתהיה מקובלת על כל הכלי העולמי. צריכים לפתוח דף שיהיה כתוב בשפה המובנת לכולם, ולארגן מערכת כזאת שכולנו נתכתב בה בכל השפות. כך נברר את הקשר בינינו, גם התכללות המחשבות, הרצונות, הכוונות, נבין את הכלי שלנו יותר, וכך כולנו נגיע לאיזה קו משותף, רמה משותפת, זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו בטוח נצליח בזה בזמן הקרוב, בואו נעשה את זה. 

חזרה