פוסטים מאת

חומר מוכן

החומר מוכן אנחנו לא צריכים להכיר את החומר, אנחנו צריכים להתאחד מעל החומר כדי להכיר את הרוחניות שבו, לכן כתוב "לא החכם למד", לקרוא יכול כל אחד, אנחנו רוצים בחיבור בינינו להגיע למצבים שאותם הקטעים, פסקאות, משפטים, הם יהיו מורגשים בכלי המשותף שלנו, אז אנחנו נרגיש רוחניות שיש בזה.