להגיע לכנס מוכנים

אנחנו בונים את הכלי, בסופו של דבר בתוך הכלי הזה נגלה את הבורא. המטרה שלנו היא צריכה להעלות אותנו מהעולם הזה לעולם הרוחני, מהמיתה לחיים. לזה אנחנו צריכים להגיע והכול תלוי רק בחיבור בין המחשבות והרצונות.

אז נשתדל להכין את עצמנו למצב שאנחנו כבר מעכשיו נמצאים במחשבה וברצון לחיבור, ובחיבור הזה להגיע לכזה ייצוב בינינו שאנחנו מגלים בו את הבורא. כי הבורא זה בוא וראה, אתם עשיתם אותי כמו שהוא אומר. אנחנו בקשר בינינו מחברים בינינו, כמו בפאזל, חלקים חלקים חלקים. ופתאום אנחנו עולים לראייה כזאת שאנחנו רואים: "רגע רגע, מה קרה לנו? זה לא חלקים שלנו, פתאום בנינו את דמות הבורא בינינו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות צריכים להשתדל. זה נגד הרצון, נגד הדברים היפים והנעימים לנו בהרגשה ובמחשבה האגואיסטיים, אבל אין לנו ברירה. אנחנו משתדלים לייצב בינינו את החיבור, ואז קורה "אתם עשיתם אותי". לזה אנחנו מתכוונים, לזה אנחנו צריכים להיות עכשיו בנטייה, ובמחשבה לזה. נקווה שמעכשיו והלאה אנחנו כל הזמן נחשוב רק על זה, גם היום בישיבת חברים המיוחדת הזאת שתהיה היום בעוד כ-12 שעות וגם מחר בשיעור, וכך זה יקרה תוך היומיים האלו. אנחנו נמצאים בנטייה הזאת לחיבור בינינו כדי לגלות מושג הבורא. בהצלחה.

 

חזרה