שום מציאות בעולם – רק החברים

שאלה: הרב"ש אומר, "עד שאני עומד ומכריז שאין שום מציאות בעולם – רק החברים", הכנס שאנחנו הולכים לעשות בעוד כמה ימים זה "רק החברים". מה המצב הזה? אם אנחנו רוצים להגיע למצב כזה של רק החברים.

אם אני מגיע למצב שאני אומר ששום דבר לא קיים חוץ מהחברים, אז אני הגעתי לתיקון השלם. שכל העולם נמצא בחברים שלי, בעשר ספירות, והבורא גם נמצא שם. והבורא מתגלה רק לפי אותו צביון, לפי אותה צורה שמקושרים החברים. בזה הם מגלים לי את הבורא, דרך החיבור שלהם, באותה הצורה, העוצמה, הצבע. כל האופנים של החיבור שלהם זה מה שהם מגלים לי את הבורא. אני לא רואה את הבורא בעצמו במשהו, אני רואה אותו דרך החברים. במידה שהם מקושרים, במידה שאני יכול לרכז את ריכוז הראייה שלי עליהם, במידה הזאת הם נעשים אצלי בראייה שלי, בפוקוס שלי, כעשירייה, במידה הזאת אני מגלה את הבורא שנמצא בתוך העשירייה כשורש שלה.

חזרה