כינוס רוחני

עכשיו אין כנס, אז אין בינינו חיבור? גם עכשיו אנחנו עושים צעד קדימה לקראת התיקון הכללי שלנו. כל שיעור שלנו זה מיני כנס. כנס זה חיבור, זה שאנחנו מכינים את עצמנו במיוחד למדרגה הבאה, כי הרבה תלוי בהכנה, בכמה שאתה משתוקק לזה, מגיע לזה, ואחר כך אתה רואה אם השגת משהו או לא השגת. וגם אם לא השגת מה שציפית להשיג, אז  לפחות יש לך כלי יותר גדול וכך מתקדמים

שאלה: בעבר היו לנו הכנות לכנס פיזי, לערב איחוד, לפסח?

הרב לייטמן: אני מבטיח לך חברי היקר, שברגע שאנחנו נהיה מוכנים לזה, זה יקרה. לבורא אין שום בעיה לעצור את הקורונה, לא תהיה לו שום בעיה לעשות שלום במרומיו, ולעשות שלום עלינו. העולם יירגע מכל המלחמות והבעיות, ויהיה לנו גם זמן, גם רצון, גם אמצעים להגיע לכינוס שלנו, או בישראל או במקום אחר. אנחנו צריכים להשתוקק קודם כל להיות מחוברים בינינו בלבבות, ומתוך זה נגיע. והכנס הרוחני שאנחנו רוצים להגיע אליו, שזה חיבור של כל האנושות בגמר התיקון, זה יקרה כשאנחנו נתחבר כמרכז החיבור ואז כולם ירגישו "הגדיל ה' לעשות עם אלה". זה שיר על חזרה לציון וכך זה יהיה.

חזרה