עבודה איכותית

שאלה: חוץ ממהירות ההתקדמות של גילוי המצבים האלה, יש עוד גם איכות בהתקדמות הזאת? זאת אומרת, האם אפשר לעבור את המדרגה בצורה טובה יותר או פחות?

הרב לייטמן: כן. אתם תגלו את זה בדרך, שיש גיבור בכמות ויש גיבור באיכות, ואיך לשלב את שתי הצורות האלה בנו. יש עוד כל מיני צורות, אנחנו יכולים לעשות את העבודות בכל מיני אופנים. איך לעשות את זה בצורה אופטימלית, לחבר את כל הדברים הכי טובים יחד? את זה אנחנו לומדים. אבל מצד שני, "אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא", ולכן רק בעלייה ונפילה, עלייה ונפילה, אנחנו לומדים דברים. זאת אומרת, אם אנחנו עושים משהו טוב, סימן שלפני זה אנחנו טעינו, נפלנו, התרחקנו, הצטערנו על מה שהיה, בכינו, הרגשנו שאנחנו לא מסוגלים, גילינו חולשה, חוסר אונים, חוסר רגש, חוסר שכל, חוסר כוח. ומתוך זה אנחנו פונים לבורא, רואים שאי אפשר, ואז מוצאים את החברים. בסוף אנחנו מבינים שבין החברים אנחנו יכולים למצוא את החיבור בינינו. לכן אני מאוד שמח שיש לנו את הכנס הקרוב, ושאנחנו יכולים שם לקבל תמיכה מכל הכלי העולמי, כל אחד לפי מידת הנחיצות שלו.

חזרה