הזמנה להתרומם

שטלה: לפני הכנס מורגשת כבדות בעשיריה. איך לא להאמין לאגו שמראה לי כביכול שהחברים לא מטרתיים, ואיך לשבור את המחיצות בינינו?

הרב לייטמן: זאת ההכנה שהבורא עושה לנו. הוא נותן לנו כבדות בחיבור בינינו, כדי שאנחנו נכין את עצמנו להתעלות למעלה מהכבדות, למדרגה יותר גבוהה של חיבור. אחרת איך אפשר? אנחנו צריכים לראות בדברים האלה הזמנה לעלייה. זאת אומרת "מי יעלה בהר ה', ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב". "נקי כפיים" הוא מי שמתפטר מהצורות האגואיסטיות שלו, ו"בר לבב" הוא מי שמתגבר ופועל רק להשפעה לחיבור.

חזרה