חשובה לכולם באותה מידה

איך להתכונן לכנס שירגישו שהוא הכנס הכי חשוב שהיה אי פעם?

תמיד הכנס הבא הוא כנס יותר חשוב מהכנסים הקודמים. קודם כל בגלל שאנחנו גדלים ומתפתחים, ולפי זה בוחרים את שם הכנס, השיעורים ואת דברים החשובים ביותר לנו לעת עתה. לכן הכנס חשוב. הכנס חשוב גם כי כולו מדבר על החיבור וזה מה שחשוב לנו, חשוב לעולם וחשוב לבורא. לפי כל המקורות שלנו, אין יותר מזה. זה התיקון של הכלי דאדם הראשון. מה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים רק במידה שאנחנו מצליחים להחזיר את עצמנו לחיבור. דרגות החיבור הן דרגות ההתקדמות, ההתפתחות הרוחנית שלנו. זה מה שאנחנו צריכים לברר, לחשוב ולהבין. אנחנו צריכים במאמץ שלנו להיכנס לחיבור בצורה שנתחיל להרגיש את מהות החיבור. כמו שמפעיל אותו מכשיר יותר יותר, אז אתה מתחיל להרגיש שהוא מגיב. להרגיש את הקבוצה שפועלת כאיש אחד, זו כבר התקדמות. נקווה שנתחיל להרגיש, כל קבוצה, כל אדם בקבוצה שלו וכולנו יחד. בהתפעלות בין הקבוצות יש עוצמה גדולה, היא מגבירה את העוצמה של כל קבוצה וקבוצה. אני מאוד מקווה שבכנס הזה גם אני אגיע לאיזושהי דרגה מיוחדת שקודם לא הצלחתי. אני אומר ברצינות, זה חשוב לי. הכנס הזה חשוב לי, אני מתכוון להגיע בו לעוד עוצמת חיבור, דרך כל האמצעים, לבורא.

חזרה