חומר מוכן

שלום רב, שלום חברים, שאלה כזאת רב, לקראת הכנס חוץ מהכנה של העשירייה לפני השיעור מה יכול לתת לעשירייה יחד את אותה הרגשה של כל הכלי העולמי, כמוך, כמו שתיארת?

הרב: אנחנו צריכים להיכנס לכנס בעוד עשרה ימים, כן? בערך, בסוף שבוע הבא.

אז אני חושב שאנחנו צריכים להתכונן לזה, צריכים להתכונן לזה, צריכים להגיע למצב שכולנו נמשכים לזה, כולנו מחכים לזה, מצפים לזה, החומר מוכן אנחנו לא צריכים להכיר את החומר, אנחנו צריכים להתאחד מעל החומר כדי להכיר את הרוחניות שבו, לכן כתוב "לא החכם למד", לקרוא יכול כל אחד, אנחנו רוצים בחיבור בינינו להגיע למצבים שאותם הקטעים, פסקאות, משפטים, הם יהיו מורגשים בכלי המשותף שלנו, אז אנחנו נרגיש רוחניות שיש בזה.

למה חכמת הקבלה נקראת "חכמת הנסתר"? כי המקובלים שכותבים הם מכניסים בין המילים כוח הרוחני, אותו גילוי של הכוח הרוחני הזה אנחנו צריכים, ולא אותיות, ולכן אנחנו צריכים להכין את עצמנו, וזה הכול תלוי רק במידת החיבור בינינו.

חזרה