בינינו

שאלה (נשים): במה שונה הכנס הזה מהכנסים הקודמים, ומה ההזדמנות שהוא מאפשר לנו?

הרב לייטמן: אנו מבינים שהכול מושג בחיבור בינינו, ובמידה שכל אחד מבטל עצמו בעשירייה שלו. זה נקרא "קורבן", כמה שאדם מקריב עצמו, אז הוא מקרב את עצמו לרוחניות, לאותו המקום שנמצא הבורא. הקבוצות כבר כולן נמצאות במצב הסופי, והבורא נמצא בהן בשלימות, ואין חדש. אז בואו נעשה מאמץ ונתאים את עצמנו לצורה המתוקנת. זה מה שאני מצפה מכם.

חזרה