המשימה העיקרית שלנו

העיקר לעשות בדיקה, באיזה מצב נמצאות הקבוצות, באיזה מצב נמצאים אנשים בתוך הקבוצות. כמה הם עובדים על החיבור ביניהם וכמה הם עוסקים בהפצה, אבל העיקר זה קודם כל החיבור בינינו והחיבור בין כל הקבוצות. כי התגלגלנו לאט לאט למצב שדיברנו, שצריך לעבוד רק בתוך העשירייה, עכשיו יש לנו כבר את המבנה הזה פחות או יותר, אבל יש לנו בעיה שאנחנו לא יכולים לחזק את העשירייה בפנים אם לא נהיה קשורים לכל יתר העשיריות מסביב. לכן העבודה שלנו היא לבנות קשר בין העשיריות, להרגיש איחוד מתגבר. לפי זה הבורא מודד אותנו, שוקל אותנו ועומד למלא אותנו. 

חזרה