חשיבות הכנס

אני חושב שהכנס הוא נקודה מאוד חשובה בהתפתחות שלנו, מפני שהוא יכול לרכז אותנו, לסדר אותנו ולחבר אותנו לעוצמה שאנחנו לא מסוגלים אליה בלעדיו. ולכן אנחנו צריכים להשתמש בו, כדי שהחיבור שלנו יביא לנו את עוצמת גילוי הבורא, שזה יעלה אותנו לדרגה הראשונה הרוחנית שכבר נהיה בהרגשת הבורא. 

חזרה