הקידום שלנו

איך שאנחנו צריכים לעבוד ואיך שאנחנו עובדים – זה שני דברים שונים. אנחנו צריכים להבין, שהעבודה שלנו היא עד שאנחנו מרגישים לב אחד, רצון אחד. זאת אומרת, שהוא כולו מכוון לקשר בינינו ולבורא, ושכל אחד ברצון הזה הוא נעלם, עושה את כל מה שאפשר כדי להיות מקושר עם כולם ועם הבורא, זו העבודה שלנו. לכל אחד יש עבודה פרטית בזה, כל אחד הוא שונה מאחרים, זה הבורא מסדר כך את הדברים, לכן לכל אחד יש הרגשה אישית שלו שהוא קיים, כך הבורא סידר. אנחנו מתקדמים. 

חזרה