מעל הכל הבדלים

אני לא מארגן את הכנסים, אפילו את נושא השיעור אני לא קובע. זה הכול העבודה שלכם, אני רק ממליץ שתתחברו לזה יותר, וכמה שיותר אנשים. במידה שכל אחד יכול להיות שייך לזה, זה הרווח שלו ממש. לכן אני ממליץ לכם להיות מחוברים, אומנם שהכנס הוא בשפה הרוסית והמרכז שלו במוסקבה, אבל זה לא חשוב. אנחנו חייבים לקבל את הדברים האלה, שעדיין יש חלוקה לשפות, זה מגיע משבירת אדם הראשון ממש. בואו נתעלה מעל זה, ונקווה שעל ידי כאלו המצבים, כאלו אירועים, נגיע יותר מהר לחיבור בינינו, ומתוך המבנה הזה נגלה את השלמות 

חזרה