תרגיל מומלץ משיעור הקבלה היומי

כהכנה לכנס מומלץ לברר בעשיריות:
איך בימי הכנס נהיה מכוונים לחיבור?
איך ננטוש את הדרגה הפרטית ונגיע להיות עשירייה עולמית אחת?
איך נגיע למטרה ונתקשר לבורא? 

מוזמנים לשתף תשובות במייל: boardworldkli@gmail.com

חזרה