אנחנו והעולם


אנחנו מצטערים על מה שקורה עם העולם ורוצים לתקן את זה על ידי התקרבות הבורא לעולם, זה אנחנו מסוגלים לעשות בלבד, בכל האנושות. אנחנו המחברים את הדברים האלה. ככל שאנחנו נדאג שזה יקרה, בזה אנחנו באמת מקרבים את עצמנו לבורא ולגמר התיקון, וכל העולם לבורא, ולגמר התיקון. כדאי לנו לעבוד על זה, וגם מתוך זה אנחנו לכן חושבים על הכנס שצריך לבוא, שזה יהיה מקום המפגש, מקום חיבור הלבבות, ועל ידו אנחנו עושים עוד צעד אחד קדימה לתיקון העולם.

חזרה