בפעולות הגשמיות בקשר בינינו אנחנו חייבים להצליח

יכול להיות שאנחנו לא מצליחים בחיבור שלנו הפנימי, הרוחני, כי זה כבר מגיע לנו מהבורא, אבל בחיבור החיצון שלנו, בהכנות לחיבור החיצון, בחיבור עצמו, אנחנו צריכים לראות שאנחנו כן מצליחים. אין לנו שום בעיה, אנחנו עושים שיחות בינינו, כל מיני חיבורים בינינו. עכשיו אנחנו מכינים יחד את הכנס בספטמבר, יהיו לנו גם במשך כל חודש ספטמבר כל מיני מפגשים מיוחדים, חגים. אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות ולהצליח בהם, בפעולות הגשמיות בקשר בינינו אנחנו חייבים להצליח.

חזרה