הרגשת העיבור

כמו שאנחנו מדברים על משפחה, מתארים את זה כמשהו שאנחנו מרגישים אותו. אז מהו העיבור? באיזה מצב הוא צריך להיות? מי נמצא סביבי, עם מי אני נמצא בקשר? עם איזה מחשבות, רצונות? מהם אוסף התנאים, שנקראים "עיבור"? הכנס צריך להיות הסיכום של כל הלימוד שלנו על נושא העיבור.

חזרה