עוד יותר יחד

העיקר זה שאנחנו נממש יחד רצון אחד – לבטל את עצמנו בפני כוח ההשפעה. לעשות קפיצה משנאה לאהבה, מקבלה להשפעה, מפירוד לחיבור. כדי לממש את זה בנו, כדי שנרגיש שזה קורה. בסופו של דבר זו תפילת רבים, לא שאנחנו מדברים על חיים יפים וטובים, אלא שאנחנו רוצים עולם של אהבה.

חזרה