אנחנו צריכים עולם חדש

אנחנו צריכים לתאר לעצמנו את העולם החדש בצורה כמה שיותר מפורטת, ובהתאם לזה לעבוד ולראות כמה אנחנו מתקרבים אליו. אנחנו בעצם רוצים לראות מה עשינו כלפי ההכנה לעיבור והכניסה לעיבור, מה עוד נשאר לנו לעשות כדי להיכנס לעיבור. כל מה שקורה בעולם זה גם הכנה לעיבור.

חזרה